Dalinkis šventės džiaugsmais!

Kviečiame, Globėjų (rūpintojų), globotojų, įtėvių šeimas dalyvauti „Velykinių dekoracijų“ parodoje! Kasmet su pavasariu sulaukiame šv. Velykų šventės. Ji simbolizuoja viską, ką galime sieti su pavasariu: atgimimą, atsinaujinimą, kažko naują pradžią…Atverkime duris šventei įeiti  į mūsų namus ir širdis, leiskime įnešti gaivos dvelksmo, naujų minčių, gerumo, grožio. Šv. Velykoms visada puošiame savo namus, marginame margučius, darome

KVIEČIAME Į PIEŠINIŲ PARODĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

2021 kovo 11 d. Lietuvoje švęsime Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai svarbi data Lietuvos istorijoje. Kuršėnų šeimos namų Globos centras nori Jus pakviesti į piešinių parodą, skirtą šiai šventei paminėti. Šiuo metu negalime švęsti draugijoje, todėl paminėkim šią svarbią Lietuvai ir mums dieną piešiniais! Kviečiame globėjus/rūpintojus, įtėvius, budinčius globotojus ir jų globojamus/rūpinamus vaikus siųsti savo piešinių