Bilblioterapijos galimybės globos procese

Gera knyga – viena didžiausių gyvenimo brangenybių (S.Smailsas). Skaitant knygą, žmogus ne tik maloniai leidžia laisvalaikį, bet ir kelia savęs pažinimo klausimus. Blandžio 13-tąją Kuršėnų šeimos namų Globos centro psichologė-psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė, nuotoliniu būdų pristatė biblioterapijos galimybes globos procese. Biblioterapija – terapijos būdas, kai skaitant knygas keliami savęs pažinimo klausimai ir ieškoma atsakymų.  Tinkamai parinkta

Globos ir įvaikinimo viešinimas Šiaulių rajono mokytojų metodinėje savaitėje

Globos ir įvaikinimo viešinimas Šiaulių rajono mokytojų metodinėje savaitėje ,,Mąstyti.Veikti.Būti.Mokytis” 2021 m. balandžio 6 -9 d.vyko nuotoliniai susitikimai su Šiaulių rajono ugdymo įstaigų pedagogais, švietimo pagalbos specialistais. Susitikimo metu pristatyta Globos centro veikla, globos (rūpybos) ir įvaikinimo galimybės. Dėkojame Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybai už galimybę viešinti globą ir įvaikinimą! Daugiau informacijos apie metodinę savaitę