Sveikas ir laimingas.2021

Sveikatos formulės paieškos Kuršėnų šeimos namuose Globos centre baigėsi Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto projekto ,,Sveikas ir laimingas 2021”vykdymas, kurio tikslas sveika globojamų (rūpinamų) vaikų ir jų įstatyminių atstovų gyvensena  ir pagal galimybes gera visuminė globos bendruomenės sveikata.  Buvo stebimas aktyvus dalyvavimas sveikatinimo iniciatyvų skatinimo procesuose, kurie buvo organizuojami taikant netradicinius ugdymo metodus (terapijos,