Su Velykom!

Šv. Velykos – tai grįžtančio tikėjimo laikas. Metas, kai speigą nugali atgimstanti gyvybė. Tai viltis, kad visi išbandymai turi savo pabaigą. Tikėjimas, kad rytojus bus šviesesnis. Linkime apkabinti visus, kurių pasiilgome, kurie mums brangūs, ir kartu patirti šv. Velykų stebuklą!

Palaikanti kūryba

Vieni žmonės, palaikantys Ukrainiečių tautą, perka ukrainietišką atributiką, jų gamybos maisto produktus, aprangą,kiti aukoja pinigus, siūlo nemokamą pagalbą, užimtumą,o Kuršėnų šeimos namų Globos centras kartu su globėjais Ukrainiečių tautai palaikymą išreiškia globėjos Svetlanos Dagys kurtais žodžiais.Globėja Svetlana turi Ukrainietiško kraujo, todėl vykstantys baisūs įvykiai pasaulyje sukelia emocijų laviną, kurias sunku valdyti, adekvačiai perteikti, o jų