Tęstiniai mokymai

Spalio 25 d. 15—17 val. Šiaulių rajono savivaldybés kultūros centro parodų salėje (Ventos g. 11 A, Kuršėnai) organizuojama prevencinė, motyvacinė paskaita, kurią skaitys Gabrielius Liaudanskas (Svaras).  Paskaitos tikslas — motyvuoti darbuotojus, dirbančius su vaikais ir jaunimu, suprasti vaikų ir jaunuolių poreikius, atpažinti elgesio būdus, per asmens moderatoriaus savanorišką veiklą, įkvėpti darbuotojus permąstyti savo darbinę rutiną, pamatines vertybes

Globos centro psichologės knygos pristatymas

Netruko prabėgti 2 maži, greiti, metai, kai pasaulį išvydo nauja psichologės-psichoterapeutės Donatos Grakauskaitės-Šličienės knyga “Joris ir narsiųjų bailių būrys”. Tradicinė lietuvių šeima – Joris, mama, tėtis, sesuo Rūta, brolis Rytis, seneliai. Tik mamos dvi. Viena kuri pagimdė, kita, kuri augino. Jaukus ir šiltas pasakojimas, paremtas tikrais skirtingų vaikų gyvenimo faktais, kurie padės griauti mitus ir

Kviečiame tapti globėjais!

Kuršėnų šeimos namų struktūrinis padalinys – Globos centras teikia paslaugas globėjams (rūpintojams) ir jų globojamiems vaikams, įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui. Globos centras