Kviečiame tapti globėjais!

Kuršėnų šeimos namų struktūrinis padalinys – Globos centras teikia paslaugas globėjams (rūpintojams) ir jų globojamiems vaikams, įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui. Globos centras