Nuotoliniai mokymai!

Kuršėnų šeimos namų Globos centras nuo 2021-03-02 iki 2021-04-13 organizuoja GIMK mokymus pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Susitikimai vyks 4 kartus po 3 val. Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Teams programėlę. Asmenims, išklausiusiems mokymus, bus išduoti pažymėjimai. 
Mokymų temos:

2021-03-02 17:30-20:30 val. I dalis. Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.

2021-03-16 17:30-20:30 val. II dalis. Pozityvaus elgesio skatinimas.

2021-03-30 17:30-20:30 val. III dalis. Atsakomybės už save skatinimas.

2021-04-13 17:30-20:30 val. IV dalis. Reagavimas į sunkumus.

 

 

Kuršėnų šeimos namų Globos centras
Tel. nr. 8 614 989 70, el. p. kursenuvgngc@gmail.com
Praeitas straipsnis
Kitas straipsnis