Kviečiame dalyvauti anketinėje apklausoje!

Kuršėnų šeimos namų Globos centras kviečia gyventojus dalyvauti anketinėje apklausoje

Lietuvoje vykstant institucinės globos pertvarkai, t. y.  perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams,  Kuršėnų šeimos namų Globos centras teikia paslaugas ir viešina savo veiklą įvairiomis formomis: internetinėje globos centro svetainėje, savo ir kitų bendruomenių Facebook paskyrose, bendruomenių susitikimuose, platinami lankstinukai ir pan. Esant tokiai viešinimo priemonių gausai, norime įvertinti jų efektyvumą. Todėl Kuršėnų šeimos namų Globos centras organizuoja anketinę apklausą Šiaulių r. bendruomenės nariams apie teikiamų paslaugų žinomumą, globėjų (rūpintojų) ar norinčių įvaikinti asmenų pritraukimą, norisi išskirti labiausiai pasiteisinančias viešinimo priemones.

Kviečiame Šiaulių rajono gyventojus dalyvauti anketinėje apklausoje užpildant formą:

https://forms.office.com/r/LV0cwU9KuF

Atsižvelgdami į Jūsų nuomonę ir žinodami apie efektyviausias informavimo priemones, toliau planuosime viešinimo priemonių naudojimą.