Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Tegul šios dienos istorinė tiesa ir prasmė ugdo meilę,
stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi,
simbolizuoja mūsų visų susitelkimą ir ryžtą.
Ir tegul tas ryžtas neblėsta, o skatina ir kuria,
tegul užtenka energijos ypatingai šiomis visam pasauliui sunkiomis dienomis.
Įkvėpkime vilties sau ir aplinkiniams ir tiems kuriems šią dieną reikalinga mūsų parama.

 

 

 

SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA JUS SVEIKINA KURŠĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ GLOBOS CENTRAS!