Su Velykom!

Šv. Velykos – tai grįžtančio tikėjimo laikas. Metas, kai speigą nugali atgimstanti gyvybė. Tai viltis, kad visi išbandymai turi savo pabaigą. Tikėjimas, kad rytojus bus šviesesnis. Linkime apkabinti visus, kurių pasiilgome, kurie mums brangūs, ir kartu patirti šv. Velykų stebuklą!

Praeitas straipsnis
Kitas straipsnis