SVEIKAS IR LAIMINGAS. 2022

Kuršėnų šeimos namuose Globos centre baigiamas vykdyti Šiaulių r. savivaldybės lėšomis finansuotas sveikatinimo iniciatyvų skatinimo projektas ,,SVEIKAS IR LAIMINGAS 2022“. Įgyvendintos gerosios praktikos, atspindinčias kultūros, fizinio aktyvumo ir sveikatos sektorių bendradarbiavimo galimybes, atskleidžiant meno, terapijų, judesio poveikio prielaidas ir galimybes psichinės sveikatos ugdymui, turiningam laisvalaikio praleidimui. 8 mėnesius trukusioje projektinėje veikloje dalyvavo 67 vaikai ir 133 suaugusieji (globėjai (rūpintojai), specialistai, dirbantys globos srityje, bendruomenės nariai). Buvo stebimas aktyvus dalyvavimas 20-tyje skirtingų veiklų ir renginių, kurie buvo organizuojami taikant netradicinius ugdymo metodus.

Kartu su Klaipėdos universitetu bei Lietuvos biblioterapijos asociacija organizuota tarpdisciplininė mokslinė-praktinė konferenciją tema „Pagalba vaikui ir šeimai”. Pandemijos ir karo grėsmės akistata reikalauja savalaikių problemos sprendimo būdų, todėl skirtingų organizacijų darbuotojai operatyviai pritaiko ir kuria naujus darbo įrankius, apie juos ir papasakojo įvykusioje konferencijoje. Pranešimus skaitė 9 lektoriai, iš jų Australijos lietuvė futurologė, antropologė K. Dryža, skaitė pranešimą apie nuojautas ir intuiciją, Klaipėdos Universiteto profesorė J. Sučylaitė apie karo sukeltus emocinius išgyvenimus; D. Tamoševičiūtė pristatė ,,Asmenybės įgalinimas naudojant Lego” praktiką ir kt.

3 dienų kūrybinėje, savęs pažinimo stovykloje „Plaukianti upė miške“ atidarytos kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyviai išbandė Ebru meną, kūrybinį rašymą ir aptarimą, paveikslėlių, kurių simbolių bei metaforų pagalba galime saugiai, tarsi atsitraukę iš šalies, patyrinėti situaciją, kurioje atsidūrėme, kur slypi mūsų problema ir kokie yra galimi sprendimo būdai, metodą pristatė filologė,  „Pašnekesių ateljė“ įkūrėja, Lietuvos biblioterapijos ir Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacijų narė, sertifikuota MAK ir biblioterapijos konsultantė.N. Lašienė. Stovyklautojai dalyvavo Jono Kiriliausko vedamoje ekskursija „Kuršėnų istorinis paveldas“, susitikime su tremtine, Kuršėnų vyniotinio autore E. Dragūnienę, dalyvavo Tylos ir Jojimo terapijose.

Kartu su Kuršėnų sporto mokykla organizuotas Ėjimo renginys ,,Sąmoningumas ir sveikas sportas” buvo skirtas tiems, kurie mėgsta vaikščioti ir supranta judėjimo svarbą. Ir dar ėjimą pristatėme kaip smagų reiškinį, parodydami, kad sportas pirmiausia yra apie gerą emociją, džiaugsmą, apie šventę, susijusią su Globėjo diena. Aktyvų laisvalaikį keitė literatūrinė- muzikinė kompozicija „Globos Muzika“, apjungianti skaitomą Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorių poeziją ir gyvą muziką, rašytojos V. Rimkuvienės pristatomą savo knygą ,,Jis vadino mane mama“,  kviečiant visus pasinerti į gražų ir šiek tiek praeities liūdesio pripildytą  pasaulį“. Dovanojome Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus” naujausiais knygas, sveikinome Globos centro psichologę D. Grakauskaitę- Šličienę su dar vienos knygos ,,Joris ir narsiųjų bailių būrys“ pristatymu, žiūrėjome filmą „Drugelio širdis“, kartu su ukrainiečių šeimomis globos bendruomenė dalyvavo šeimų sąskrydyje prie jūros ir dar daugelyje veiklų apie sveikatą, apie draugystės galią, apie tai, kokie mes stiprūs kartu, kaip galime pagelbėti vieni kitiems.

Matydami dalyvių įsitraukimą į veiklas, sieksime, kad projektas išliktų tęstinis, nes labai svarbu formuoti požiūrį į sveiką gyvenseną, emocinės sveikatos stiprinimą, ugdyti fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą,  panaudojant inovatyvias – netradicines priemones ir organizuojant veiklas.

Globos centro vedėja, Jolanta Mankuvienė.