Baigiamasis Globos centrų projekto renginys

Penktadienį (03-31) Vilniaus oro uosto konferencijų centre įvyko baigiamasis Globos centrų projekto renginys, kurio metu apžvelgti vaikų globos sistemos pokyčiai, įvertinti bei apdovanoti didžiausią pažangą padarę ir prie vaikų globos stiprinimo prisidėję globos centrai ir savivaldybės, žinoma tarp jų ir Kuršėnų šeimos namų Globos centras. Palyginta situacija su Latvija ir Estija. Lietuva – pirmoji tarp kaimyninių Baltijos šalių, visose savivaldybėse įsteigusi globos centrus. 
Kokie įvyko esminiai pokyčiai per ketverius metus: perpus sumažėjo globos institucijose gyvenančių vaikų, kelis kartus išaugo budinčių globotojų skaičius, specialiuose mokymuose parengta daugiau nei 2 000 globėjų (rūpintojų) ir įtėvių, centralizuotai visoje šalyje išvystytas globos centrų tinklas, kuris palydi globėjus nuo ketinimų globoti pradžios iki pat globotinis kelia sparnus į savarankišką gyvenimą!
„Per pastaruosius kelerius metus globos sistema išgyveno nemažai pokyčių ir visi jie buvo orientuoti į tai, kad, netekę savo tėvų globos, vaikai rastų namų šilumą ir gautų kokybišką pagalbą. Atsirado budintys globotojai, visose savivaldybėse pradėjo veikti globos centrai, teikiantys paslaugas globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, padidėjo ir pagal vaikų amžių buvo diferencijuota globos išmoka. Nuveiktas didelis darbas: užaugo tvirta ir motyvuota globėjų bendruomenė bei atsidavusių, kompetentingų ir vaiko balsą girdinčių specialistų komanda. Didžiulė padėka kiekvienam, kuris, tikiu nebijo imtis naujų pradžių, kurios leis spręsti likusius iššūkius globos srityje. Ir toliau ieškome būdų, kaip didinti paramą ir pagalbą globėjams, įtėviams, siekiame, kad atsirastų dar daugiau žmonių, galinčių ir norinčių priimti į savo šeimą tėvų globos netekusius vaikus“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos straipsnis: