,,PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI: KNYGOS GALIA“

Jau ne pirmus metus Kuršėnų šeimos namų Globos centras, kartu su partneriais, globos centro psichologe-psichoterapeute Donata Grakauskaite-Šličiene ir Klaipėdos universitetu organizuoja mokslines-praktines konferencijas, į kurias sukviečia aibes specialistų, kurių pagrindinė darbo grandis – vaikai. Ne išimtis ir šie metai, birželio 16 d., Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre virš 100 specialistų, kolegų, svečių iš kitų Globos centrų, globėjų klausėsi įvairų pranešimų konferencijoje: ,,PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI: KNYGOS GALIA“.

Konferencija skirta socialinių paslaugų srities darbuotojams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, psichologams, medicinos specialistams, bibliotekų darbuotojams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams ir kt., kurios metu pasidalinama geroji patirtis apie įvairius, praktinius ir metodinius pagalbos būdus šeimai. Konferenciją atidarė taiklia ir įkvepiančia kalba Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Loreta Matolienė, kuri kvietė visus mus atsigręžti į vaikus, į pagalbą jiems, jų šeimoms.

image_50404097

Šiais metais išgirdome 8 pranešimus, iš kurių 2 pristatė Globos centro specialistai. Psichologė-psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė dalinosi gerąja patirtimi: globos centro psichosocialinės pagalbos metodų analize ir taikymo rezultatais, o globos koordinatorė Raminta Tamašauskaitė ir socialinis darbuotojas atliekantis Tarnybos atestuoto asmens funkcijas (globėjų/įtėvių mokytojas), Renatas Šemeta pristatė knygos „Ak, Natai!” gimimą ir jos gydomąją galią.

image_67208449
image_6487327

Kasmet konferencijoje pranešimus skaito Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariai, kurie vėliau Kuršėnų šeimos namų Globos centre dalyvauja meniškoje, kūrybinėje stovykloje „Plaukiantis miškas upe“. Vertingus pranešimus skaitė: Jūratė Sučilaitė (Klaipėdos universitetas), Dalia Klumbienė (Klaipėdos universitetas), Audronė Kuisytė-Zubkaitienė (Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II gimnazija, asociacija „Angelų mamos“), Morkus Dusevičius (Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija), Rasa Derenčienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), Karolina Kulvičienė (Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vikausko viešoji biblioteka).

Kadangi Globos centras kiek anksčiau, nei įprastai pradėjo Vaikų globos savaitės renginių maratoną, kaip padėką globojančioms šeimoms, Naisių vasaros teatras padovanojo koncertą su vaidybiniais elementais ir laiko patikrintomis dainomis, į kurį buvos pakviesta visa Šiaulių rajono bendruomenė. Dideles padėkas perduodame visiems prisidėjusiems: renginio vedėjos- Vaida Gudavičienė ir Aušrinė Ivanavičiūtė, muzikinį atidarymo pasirodymą atlikusiai Kamilei Milieškaitei, skaniausiais pietumis visoje Žemaitijoje rūpinosi „Plov pas Vofką“, Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka priėmusi ekskursijai, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui už suteiktą galimybę 3 metus iš eilės rengti konferenciją, gražioje, jaukioje ir žinoma modernioje aplinkoje.

Renginiai Šiaulių rajone finansuojami iš Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo programos lėšų, projektai: „Padėti užaugti” ir „Sveikatos kodas”.

image_50461185
image_67203073
image_67234561
image_67200513
354589215_10226738975733279_119862045712929487_n
image_50733825
354226571_966310904411188_7826409545071833351_n
354906530_3526041787661981_5885365502201333079_n
logo-lba-spalvot-spaudai-e1528788506483
ku_universiteto_pozityvas-01-1024x616